Aktuální informace:
27. 6. 2017 od 16 hodin
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
fotbalové hřiště v Malšově Lhotě
30. 6., 1. a 4. 9. 2017
pro děti ZŠ odhlášeny obědy,
zájemci si musí oběd přihlásit
Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro rok 2017-2018
ŠD jídelna

U NÁS

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
HRADEC KRÁLOVÉ-MALŠOVA LHOTA


Naše malotřídní základní škola je školou rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve čtyřech třídách. Součástí školy je třída školní družiny.

Od školního roku 1995/96 je součástí školy také mateřská škola. Původně jednotřídní MŠ s je nyní standardní dvoutřídní mateřskou školou s celodenním provozem. S dětmi v naší mateřské škole pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě".

Kapacita naší školy je 90 žáků ZŠ a 38 dětí MŠ. Spádově přicházejí hlavně děti z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče a okolních vesnic. Orientujeme se na esteticko - výchovné předměty.

Od školního roku 2007/2008 postupně od 1. ročníku zavádíme náš ŠVP, ve kterém využíváme naše ověřené zkušenosti a metody. Ve školním roce 2005/6 jsme se přihlásili k vzdělávacímu programu "Tvořivá škola". Vyučování často oživujeme prvky alternativních pedagogik (Montessori, Waldorfská pedagogika…). Jsme školou fakultní. Výuku svými nápady oživují studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří u nás absolvují svoji praxi. V projektových metodách často využíváme vybavení naší malé multimediální učebny. Jako jedni z prvních jsme začali využívat interaktivní tabule, které jsou již nyní standardní součástí výuky.

Úspěšně pracujeme s nadanými dětmi, které u nás nacházejí podnětné prostředí stimulující jejich individuální rozvoj. Tolerantní přístup a nápravné postupy pomáhají již mnoho let i dětem se specifickými poruchami učení a chování.

Po ukončení 5. ročníku mohou děti bez problémů pokračovat na kterékoliv škole v Hradci Králové, včetně víceletého gymnázia. Na základě vyhlášky Magistrátu města Hradec Králové přecházejí v případě zájmu žáci 5. ročníku do spádové školy na ZŠ Úprkova. Se školami, na které děti přecházejí, spolupracujeme a sledujeme jejich další úspěšnost.

Zabezpečujeme i volnočasové vyžití dětí a nabízíme uplatnění v zájmových kroužcích v oboru výtvarném, tělovýchovném, hudebním, jazykovém (německý jazyk, anglický jazyk), dramatickém a počítačovém. Nově nabízíme též Klub nadaných dětí "Sovičky".

Každoročně pořádáme mnoho akcí i pro rodiče a veřejnost. Například výtvarné dílny, sportovní odpoledne, poslední zvonění a další. Po mnoho let je již tradicí vánoční besídka.

Účastníme se projektu:
Mozaika jako nástroj
podpory sociální adaptace
dětí a žáků
v Královéhradeckém kraji, II

© Michal Kučera 2006-2016